BESTYRELSEN I LEJRE VANDSPORT

Lejre VandSports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere to bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Michael Lindberg

Formand

+45 25 14 20 68

michlindberg@gmail.com

Anders Schiøler

Næstformand

+45 24 49 97 51

anders.schioler@gmail.com

Karsten Hansen

Kasserer

+45 30 32 27 07

mrgnissen@gmail.com

Heidi Madsen

Bestyrelsesmedlem

heidivandsport@outlook.dk

Thomas Løvholt

Bestyrelsesmedlem

+45 93 95 31 11

thomas.lovholt@gmail.com

Bjarne Schunck

Suppleant

+45 42 74 34 12

bjarne.schunck@gmail.com