BESTYRELSEN I LEJRE VANDSPORT

Lejre VandSports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere to bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Michael Lindberg
Formand

+45 25 14 20 68
michlindberg@gmail.com

Heidi Madsen
Næstformand


heidivandsport@outlook.dk

Karsten Hansen
Kasserer

+45 30 32 27 07
mrgnissen@gmail.com

Thomas Løvholt
Bestyrelsesmedlem

+45 93 95 31 11
thomas.lovholt@gmail.com

Lisbeth Klarskov
Bestyrelsesmedlem

+45 22 55 87 78
lisbethklarskov@gmail.com

Bjarne Schunck
Suppleant

+45 42 74 34 12
bjarne.schunck@gmail.com