BESTYRELSEN I LEJRE VANDSPORT

Lejre VandSports bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere to bestyrelsesmedlemmer samt én bestyrelsessuppleant. Alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Michael Lindberg

Formand

+45 25 14 20 68

michlindberg@gmail.com

Kristian Emborg

Næstformand

+45 25 33 44 47

emborgkristian@gmail.com

Ulla Jensen

Kasserer

+45 26 36 70 06

ullajense@gmail.com

Anders Schiøler

Bestyrelsesmedlem

+45 24 49 97 51

anders.schioler@gmail.com

Claus Langer

Bestyrelsesmedlem

+45 28 88 56 55

clauslanger@gmail.com

Birgitte Haahr

Suppleant

+45 xx xx xx xx