SIKKERHED OG TRYGHED

For at garantere gode og sikre forhold i forbindelse med de forskellige aktiviteter i foreningen tilsigter Lejre VandSport at have uddannede instruktører med høj faglighed. Uddannelse sikres igennem specialidrætsforbund og andre ankerkendte uddannelsesinstitutioner indenfor de respektive aktiviteter.

Aktiviteterne i Lejre VandSport kan dyrkes på mange forskellige niveauer og alle kan være med. Herslev Strand er et meget sikkert sted, da der dels er lave bundforhold og fjorden øst for havnen er lukket af tangen langs Bognæsvej som sikre at du ikke blæser til søs ved den typiske vestenvind.

Nogle aktiviteter kræver at du gennemfører et såkaldt introkursus som giver dig kompetencerne til bedre, at vurdere vejrforhold og håndtere disse inden du går på vandet.